Natural  Science  Education

 

ISSN 1648-939X

  PRENUMERATA / SUBSCRIPTION

Mieli kolegos!

         Tarptautinis mokslinis metodinis žurnalas “Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education” sėkmingai eina jau keletą metų. Tai tarptautinis žurnalas, kuriame moksliniai ir metodiniai straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinys skirtas mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams bei visiems, besidomintiems gamtamoksliniu ugdymu. Leidžiamas nuo 2004 metų tris kartus per metus.

Gamtamokslinių dalykų, geografijos, pradinių klasių mokytojus, priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtojus, gamtamokslinį ugdymą mokykloje kuruojančius vadovus, mokyklos ar miesto(rajono) metodinių ratelių pirmininkus, švietimo skyrių specialistus kviečiame publikuoti metodinius, vertinamuosius straipsnius gamtamokslinio ugdymo tematika šiame žurnale.

Pagrindinis redakcinės kolegijos dėmesys skiriamas mokytojų metodinėms publikacijoms, gerosios patirties bei naujų idėjų sklaidai šalyje ir už jos ribų. Žurnale publikuojami ir moksliniai straipsniai, tačiau juos atrenkant atsižvelgiama į tai, kad pagrindinis žurnalo skaitytojas – ugdymo praktikos atstovas.

Kviečiame prenumeruoti šį žurnalą. Juk Lietuvoje nėra kito tokio gamtamoksliniam ugdymui skirto periodinio leidinio.

Prenumeratos kaina 2014 metams – tik 60 litų (trys numeriai) + pašto paslaugos ir PVM. Anksčiau išleistus numerius galima taip pat įsigyti. Teirautis redakcijoje el. paštu ar telefonu 868795668. 

Leidinį galite užsisakyti atsiuntę laisvos formos paraišką e-paštu: gu@gu.puslapiai.lt   

Paraiškoje nurodykite tikslų adresą, kur reikia pristatyti žurnalą.

 

© Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica", 2009
Scientific Methodical Center „Scientia Educologica“, Lithuania
the associated member of Lithuanian Scientific Society and ICASE (International Council of Associations for Science Education)
   


          Paskutinis papildymas / Last updated  02/06/14
          www administratorius / www manager
 
        ©
MMC/SMC "Scientia Educologica"