Scientia Educologica

M o k s l i n i s   m e t o d i n i s   c e n t r a s      

 

  Scientific Methodical Centre    
Asocijuotas Lietuvos mokslininkų sąjungos narys ir ICASE narys
   

Apie Centrą
Leidyba
Konferencijos
Nuorodos

 

Kontaktams

 

Cento tęstiniai ir periodiniai leidiniai:

    

      Kitos organizacijos:
 
 

 
     
 

IOSTE

 
     
 

 
     
 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     

   
 
Apie Centrą

   Mokslinis metodinis centras ”Scientia Educologica” – tai respublikinis centras, neformaliojo švietimo institucija. Įsteigtas 2001m. ir įregistruotas LR Teisingumo ministerijoje 2001m. birželio mėn. 28 d. (Nr. 110-V). Pagrindiniai centro veiklos tikslai:

bullet burti jaunuosius edukologijos mokslininkus ir aktyvius pedagogus bendrai mokslinei metodinei veiklai;
bullet

skatinti akademinės bendruomenės iniciatyvas tobulinant Lietuvos aukštojo mokslo bei pedagogų rengimo sistemas;

bullet

rūpintis Lietuvos jaunųjų edukologų kvalifikacijos kėlimu ir tobulinimu, jų mokslinių darbų populiarinimu;

bullet supažindinti visuomenę su šiuolaikinės edukologijos problemomis, kelti visuomenės bendrąją kultūrą, skatinti edukologinę savišvietą;
bullet

organizuoti visuomenei paskaitas, susitikimus su žymiais edukologais, tuo prisidedant prie švietimo sistemos

          tobulinimo, propaguoti nuolatinio mokymosi idėjas;

bullet

skleisti visuomenėje krikščioniškojo mokslo socialines idėjas.

Veiklos formos    Centro valdyba
Moksliniai metodiniai konkursai, seminarai, Prof. Vincentas Lamanauskas
Mokslinės metodinės konferencijos, simpoziumai; Dr. Laima Railienė
Konsultavimas; Dr. Naglis Švickus
Leidyba: tęstiniai ir periodiniai leidiniai Judita Stankutė
Kontaktams
Adresas: Donelaičio g. 29, LT-78115 Šiauliai, Lietuva
Tel.: +370-687-95668
El.paštas: gu@gu.puslapiai.lt, v.lamanauskas@ef.su.lt

 

horizontal rule

 Paskutinis papildymas / Last updated  07/04/16
 www administratorius / webmaster
 
©
MMC/SMC "Scientia Educologica"